HÀ NỘI 60 NGÀY ĐÊM             CHIẾN SĨ             CHIẾN HÀO, CHIẾN LŨY...


             CHIẾN ĐẤU

             NHÀ CỬA, PHỐ XÁ

             CHIẾN ĐẤU Ở NGOẠI THÀNH             TRUNG ĐOÀN THỦ ĐÔ RÚT LUI


              (Nguồn ảnh: trang
quansuvn.net và một số trang khác)