TRUNG ĐOÀN THỦ ĐÔ RÚT LUI             (Nguồn ảnh: trang
quansuvn.net)