Năng khiếu dĩ nhiên cần. Nhưng còn bản lĩnh?

Bản lĩnh cũng tuyệt đối cần. Vì nếu không có bản lĩnh thì sẽ viết theo số đông, mà như thế có năng khiếu đến mấy cũng không thể viết nên văn độc đáo.

Riêng gì viết văn. Riêng gì làm nghệ thuật. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có bản lĩnh mới làm nên “đại sự” được.

(Thu Tứ)Sơn Nam, “Cần phải có bản lĩnh”Người viết văn cần điều kiện tiên quyết là có năng khiếu và có bản lĩnh.


(Trong lời tựa tập truyện
Chiêm bao thấy núi của Lý Lan (nxb. Trẻ, 1991))