Ðêm trăng mưa, thuyền ai ngủ mà thuyền ai chưa ngủ...

(Thu Tứ)Văn Cao, “Ðêm mưa”Sông chầm chậm chảy trong mưa
Nghe chừng cô gái đã thưa nhát chèo

Mưa trong trăng tiếng nhỏ đều...
Bến mờ mịt: mấy mái lều bơ vơ

Thuyền vào nằm ngủ trong mưa
Trên con sông vắng lập lờ bóng trăng

Khuya rồi ốc rục trong làng
Thuyền ai vơ vẩn trôi sang bến này.


Thu 1941