Thu, ai bảo chỉ có lá vàng? Ðêm trăng, ra bờ ao xem:

Dưới nước “khuyên vàng” rung rinh, trên bờ “chữ vàng” uốn éo, khuya một chút trên cây sẽ thấy “ngọc” vàng “long lanh”!

(Có phải tiếng dế gáy làm giọt sương long lanh không nhỉ?! À, còn cái gốc “tinh vàng”, nó có vàng ở chỗ nào đâu mà lại nên tên?...)

(Thu Tứ)Phùng Cung, “Bờ ao thu”Trăng đến ao thu
Cá thổi khuyên vàng
                    lay mặt nước
Cành khế chua
Chọn giờ đeo ngọc
Tiếng dế long lanh
Bên gốc hoàng tinh
Con giun đất mạ vàng.