Trong mấy chục năm qua, do tiếp xúc với Tây trong hoàn cảnh về vật chất còn thua Tây xa mà không bị Tây xâm lược, nhân dân Việt Nam vừa tự ti mặc cảm vừa không thù ghét Tây nữa, đua nhau bắt chước Tây tới tận từng sợi tóc! Đã vậy, Tây lợi dụng thế mạnh về kinh tế ép nhà nước Việt Nam phải để cho Tây tha hồ xâm lăng văn hóa. Đã vậy, những phương tiện truyền thông cực kỳ tiến bộ giúp Tây xâm lăng văn hóa hết sức hiệu quả, vừa rộng khắp đất nước Việt Nam lại vừa sâu tận đáy lòng đáy óc nhân dân Việt Nam! Và đã vậy, môi trường sống mỗi lúc mỗi trở nên giống môi trường sống Tây hơn làm cho tim óc Việt không đừng được cũng mỗi lúc mỗi giống tim óc Tây hơn!

“Cơ sở thực tiễn nước mình” năm 2015, ới tiền nhân ơi.

(Thu Tứ)Hoài Thanh, “Say mà không hóa...”Tổ tiên ta trong hàng ngàn năm từng say mê văn hóa Trung Quốc, và say mê đến một mức độ có thể nói là ít thấy trong lịch sử văn hóa xưa nay, nhưng dân tộc ta có vì thế mà bị đồng hóa đâu. Văn hóa nước ngoài, tiếp thu trên cơ sở thực tiễn nước mình, càng giúp ta phát huy bản sắc riêng của dân tộc.


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, VN, 1982, tr. 238)

____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.