Người ta có thể tưởng sự thực thì phải giảng được. Nhưng không đâu. Giảng được là những sự thực nửa chừng. Còn sự thực tối hậu thì “bất khả thuyết”.

Cái đẹp cũng thế. Cái đẹp đích thực không giảng được.

Ðẹp cũng như đạo, có ngộ được thì ngộ, chớ đòi chứng minh!

(Thu Tứ)Đinh Cường, “Ðẹp cũng như Thật”Nói về cái đẹp cũng như nói về chân lý, không ai có thể giải thích cho ai nghe cả


(Nguyễn Ngu Í phỏng vấn một số họa sĩ về quan niệm hội họa, đăng lần đầu trên tạp chí
Bách Khoa ở Sài Gòn, đăng lại trên tạp chí Tân Văn, Mỹ, số 8, năm 2007)
_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.