Đây là tượng đặt ở nơi công cộng của nước sở tại, chứ không phải tượng trong khuôn viên đại sứ quán Việt Nam ở nước ấy.Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới

Ở Ác-hen-ti-na (Á-căn-đình)Ở Ấn-độỞ Cộng hòa Đô-mi-nícỞ Cu-baỞ Hun-ga-riỞ Ma-đa-gát-caỞ Mê-hi-côỞ Mê-hi-côỞ Mông CổỞ NgaỞ NgaỞ NgaỞ NgaỞ NhậtỞ PhápỞ Phi-líp-pin
Ở Xin-ga-poỞ Vê-nê-du-ê-laỞ Ý