CVB, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác”Xin bấm vào đây để nghe.