Anh hùng Hoàng Đăng Miện
Hoàng Đăng Miện quê ở huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc (nay là huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), nhập ngũ năm 1971 (…) được biên chế sử dụng súng B40, B41 (…) Ở mặt trận cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào), khi trung đoàn 165 (Sư đoàn 312) tham gia chiến dịch có mật danh “Z”, Hoàng Đăng Miện chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt được nhiều hỏa điểm của địch (…)

Trong những ngày bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Hoàng Đăng Miện đã bắn phá hủy 20 mục tiêu quan trọng và tiêu diệt khoảng 70 tên địch (…) Ngày 9-9-1972, trong khi chiến đấu ở khu vực Đồi Cháy nằm ở phía đông Quảng Trị (…) đã anh dũng hy sinh (…)


(Nguồn: trang
qdnd.vn)