Bigeard, “Những người lính bộ binh vĩ đại nhất”
“Tôi đã thấy họ bắt đầu với những khẩu súng bất kỳ như súng săn (…) từ những nhóm nhỏ thành trung đội (…) đại đội (…) tiểu đoàn (…) cuối cùng là những sư đoàn đủ quân. Tôi đã thấy tất cả những điều này và tôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đại nhất trên thế giới. Những người lính dẻo dai này có thể đi bộ 50 cây số trong đêm tối bằng sức của một bát cơm (…) Trong mắt tôi, họ là những người lính bộ binh ngoại hạng và họ đã đánh bại được chúng ta”.


(Nguồn: Phim tài liệu
Vietnam: The Ten Thousand Day War, Michael Maclear làm năm 1980 ở Gia-nã-đại. Phim gồm 26 phần, lời trích dẫn trên là từ phần 1. Chỗ in đỏ đậm là do người trích.)

Marcel Bigeard là một sĩ quan quân đội Pháp tham dự cuộc tái chiếm Đông Dương của Pháp sau Thế chiến thứ Hai. Ông có mặt ở Điện Biên Phủ với cấp bậc trung tá. Năm 1974, Bigeard nghỉ hưu với cấp bậc đại tướng, sau đó được bổ nhiệm làm thứ trưởng Quốc phòng. Câu nói nổi tiếng nhất của ông là:
“Không có gì nhục nhã khi ta bày tỏ lòng kính trọng đối thủ” (“On ne se déshonore pas en rendant hommage à l'adversaire”).