Merrill McPeak, “Tôi rất cảm phục họ và…”
Đó đã không phải là một trải nghiệm vô cảm, bởi vì tôi có rất nhiều cảm phục dành cho những người mà tôi đang chiến đấu chống lại.

Tôi không cảm thấy như thế đối với những người (Việt Nam) đang đứng cùng bên với mình, bởi vì trong thời gian tôi có mặt bên ấy, tốc độ đào ngũ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa là khoảng một tiểu đoàn mỗi tháng (…)

Chế độ Sài Gòn tham nhũng chí tử (…)

Từ những điều tôi được chứng kiến, phía bên kia luôn tỏ ra không sợ, dũng cảm. Họ hiên ngang đối đầu với thử thách.


(Lược trích bài phỏng vấn Đại tướng Mỹ McPeak đăng trên trang
sandiegouniontribune.com ngày 23-11-2017. McPeak từng tham dự Chiến tranh Việt Nam và về sau làm Tổng tham mưu trưởng Không quân Mỹ (1990-1994). Nhan đề phần trích tạm đặt.)