Đừng để quá khứ ám ảnh, nhưng cũng đừng quên.Thảm sát ở Hàng Bún - Yên Ninh (17-12-1946)Xin bấm vào đây để xem.