Đừng để quá khứ ám ảnh, nhưng cũng đừng quên.Thảm sát ở Hàng Bún - Yên Ninh (17/12/1946)


Xin bấm vào đây.