Chiến khu Dương Minh Châu (từ tháng 2/1947)
Căn cứ Dương Minh Châu hay chiến khu Dương Minh Châu hay chiến khu C (…) Trước đây có tên là căn cứ Trà Vọng (nay thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Dương Minh Châu là tên gọi của đồng chí chủ tịch ủy ban hành chánh tỉnh Tây Ninh đầu tiên anh dũng hy sinh trong trận càn của Pháp vào căn cứ bến Cây Chò (nay thuộc xóm Mía, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Ngày 7/2/1947 (…) tỉnh đã lấy tên đồng chí đặt tên cho căn cứ (…)

Cuối năm 1950, cơ quan của Xứ ủy và Bộ tư lệnh Nam bộ chuyển từ căn cứ U Minh và chiến khu Đ lên căn cứ Dương Minh Châu (…) Cuối năm 1960, Mặt trận Giải phóng Miền Nam ra đời, cũng lấy nơi đây làm căn cứ địa (…)

Nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, rộng khoảng 1.500 km vuông. Phía tây và tây bắc là rừng núi bạt ngàn, kéo dài đến tận biên giới Campuchia (…) chặng cuối của đường mòn Hồ Chí Minh (…) liên hoàn với các căn cứ Bời Lời, Bến Đình, Bến Dược, Rừng Nhum, Hòa Hội (…)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Dương Minh Châu đã chịu đựng nhiều cuộc càn quét lớn của quân Mỹ như Chiến dịch Atteboro năm 1966, Chiến dịch Junction City năm 1967 (…)

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, căn cứ Dương Minh Châu là một trong những nơi tập kết của quân chủ lực tiến công giải phóng Sài Gòn (…)


(Nguồn: trang
chientranhvietnam.com)