Chiến khu Đ (từ tháng 2 năm 1946)
Chiến khu Đ là một căn cứ quân sự ở miền đông Nam bộ (ra đời) trong thời đánh Pháp trên đất năm xã Tân Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Lang, Lạc An thuộc quận Tân Uyên tỉnh Biên Hòa, nay thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (…)

Cuối tháng 2/1946 (…) giặc Pháp chiếm quận lỵ Tân Uyên (…) Tổng hành dinh Khu 7 và lực lượng vũ trang rút sâu vào rừng (…) xây dựng căn cứ (…) Ban đầu, Đ là mật danh chỉ tổng hành dinh (…) về sau (…) chỉ luôn cả vùng chiến khu (…) Có những cách giải thích khác về tên gọi này (…)

Khu 7 gồm Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn và các tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Bà Rịa (…)

Từ năm 1948, chiến khu Đ được mở rộng về phía bắc và đông bắc (…) Phạm vi chủ yếu (…) tây giáp đường 16 đoạn từ thị trấn Tân Uyên lên Cổng Xanh, bắc giáp Sông Bé đoạn từ cầu Phước Hòa lên Chánh Hưng, đông giáp Sông Bé đoạn từ Chánh Hưng đến ngã ba Hiếu Liêm, nam giáp sông Đồng Nai đoạn từ ngã ba Hiếu Liêm về thị trấn Tân Uyên (…)

Sang thời kỳ chống Mỹ (…) trung tâm căn cứ chuyển dần lên phía đông bắc (…)

Chiến khu Đ (…) phía sau dựa vào (…) rừng núi (…) (chứa) một phần đoạn cuối đường Hồ Chí Minh (…) phía trước áp sát vùng đồng bằng đông dân cư và các khu đô thị lớn (…) là bàn đạp lý tưởng để tiến công các mục tiêu thuộc miền đông Nam bộ và thành phố Sài Gòn (…)

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, là nơi tập kết của quân đoàn 1 và quân đoàn 4 (…)


(Nguồn: trang
binhduong.gov.vn)