Đại khái, khi tiến vào những vùng bị “khoanh”, lính Mỹ đã gặp ai giết nấy để đếm cho được nhiều xác “Việt Cộng”.

Đừng để quá khứ ám ảnh, nhưng cũng đừng quên.Tên đồ tể ở đồng bằng sông Cửu (1968-1969)
Chiến dịch Speedy Express do sư đoàn bộ binh số 9 Mỹ tiến hành ở hai tỉnh Kiến Hòa và Vĩnh Bình trong vùng châu thổ sông Cửu Long (…) Tư lệnh là chuẩn tướng Julian J. Ewell (…)

Mục đích của chiến dịch là đánh phá vùng hậu cứ của Việt Cộng và cắt đứt đường tiếp tế từ Kampuchia (…)

Những người lính đi làm nhiệm vụ được lệnh không rời khỏi khu vực hành quân cho đến khi số Việt Cộng bị giết đạt yêu cầu (…)

Quân đội Mỹ tuyên bố trong khoảng từ tháng 12/1968 đến tháng 5/1969, sư đoàn 9 đã tiêu diệt được 10.889 Việt Cộng. Nhưng con số này mâu thuẫn với sự kiện chỉ tịch thu được có 748 khẩu súng (…) Theo báo cáo nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ, ít nhất 7.000 người bị giết là thường dân (…)

Theo đại tá David Hackworth, một tiểu đoàn trưởng trong chiến dịch Speedy Express, “Rất nhiều thường dân Việt Nam đã bị giết vì Ewell và Hunt (là ai?) muốn lập thành tích xuất sắc (…) Những người lính trong sư 9 đã gọi Ewell là Đồ Tể của vùng Châu Thổ” (…)


(Nguồn: trang bách khoa tiếng Anh
en.wikipedia.org)