Trận Cổ Cò (Mỹ Tho) 22/1/1947
Qua trinh sát, quân kháng chiến biết một tiểu đoàn Pháp đang cùng quân địa phương càn quét dài ngày ở Chợ Mới, Long Châu Tiền (nay thuộc An Giang) sắp kết thúc hành quân, rút về Sài Gòn.

Bộ chỉ huy ta quyết định tổ chức phục kích tiêu diệt tiểu đoàn này. Lực lượng được điều động tham gia gồm chi đội 18 (Sa Ðéc), chi đội 17 (Mỹ Tho), đại đội học viên trường Quân Chính Khu 8, một số đơn vị Quốc vệ đội và du kích các xã An Thái Đông, Hòa Khánh, An Hữu, Hậu Mỹ, Thiên Hộ, Mỹ Thuận. Trận địa được chọn lựa là từ cầu Bà Tồn (Cai Lậy) đến cách bến phà Mỹ Thuận (Cái Bè) một cây số, với khu vực chính từ cầu Hòa Khánh đến An Hữu và quyết chiến điểm từ Bà Lâm đến Cổ Cò (xã An Thái Trung).

Đêm 30 Tết Đinh Hợi (21/1/1947), toàn bộ lực lượng ta đã ở vị trí chiến đấu. Mười giờ sáng mùng 1, đoàn quân xa chở lính Pháp có xe thiết giáp hộ tống bắt đầu lọt vào trận địa phục kích. 10 giờ 30, phía cầu Rạch Miễu, mìn khóa đầu nổ phá chiếc xe đi trước. Đoàn xe dồn tới, đậu kín cả đoạn lộ tại Cổ Cò. Quân kháng chiến đồng loạt nổ súng rồi xung phong tấn công. Lúc 13 giờ, chi đội 17 chặn đánh gây thiệt hại nặng cho một đại đội địch từ Mỹ Tho đến cứu viện. Tổng kết, ta tiêu diệt được 170 tên địch, bắt sống 15 tên, phá hủy 8 thiết giáp, 6 xe chở quân lương, thu hơn 100 tiểu liên, 15 trung liên, 12 súng ngắn.


(Nguồn: trang
tiengiang.gov.vn)