Anh hùng Trịnh Tố Tâm
Trịnh Tố Tâm sinh năm 1945 tại huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội). Giữa năm 1965 (…) tình nguyện vào Miền Nam chiến đấu (…)

Từ năm 1967 đến năm 1970 (…) ở chiến trường Trị Thiên (…) hoạt động xa căn cứ, điều kiện vô cùng khó khăn (…) Cá nhân ông diệt tổng cộng 272 tên địch, trong đó có 185 lính Mỹ, bắn rơi ba máy bay lên thẳng (…) nổi tiếng là “Vua mìn đèo Hải Vân” (…)

Trịnh Tố Tâm đã được tặng thưởng 5 huân chương Chiến công Giải phóng và 53 lần được công nhận là “Dũng sỹ”. Ngày 20-9-1971, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.


(Nguồn: trang
qdnd.vn. Chỗ in đậm là do người trích.)