Trịnh Công Sơn, “Như cánh vạc bay” (NTT)Xin bấm vào đây để nghe.