Văn Ký, “Bài ca hy vọng” (KV)Xin bấm vào đây để nghe.