Trận Tua Hai (Tây Ninh) 26/1/1960
Sau năm 1954, Ngô Đình Diệm tiến hành “diệt cộng” cực kỳ tàn bạo. Tháng 1-1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (mở rộng) quyết định chấp thuận cho nhân dân Miền Nam bắt đầu đấu tranh vũ trang (…)

Hội nghị cán bộ quân sự miền đông Nam bộ chọn căn cứ Tua Hai làm mục tiêu mở màn (…) Tua Hai nay thuộc xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (…) Lực lượng địch đóng nơi đây là trung đoàn 32 thuộc sư đoàn 21 bộ binh (quân số khoảng 1.700), một đại đội thám báo, một đại đội thám báo chìm (“cài cắm” trong dân), một chi đội thiết giáp, một đại đội pháo binh. Ở Tua Hai có một kho chứa vũ khí. Về phía ta, lực lượng tham gia trận đánh gồm ba đại đội bộ binh, một đại đội đặc công, bộ đội địa phương tỉnh Tây Ninh (…) Địch đông hơn nhiều, lại vượt trội về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí. Một số chiến sĩ ta chỉ có vũ khí tự tạo. Tuy nhiên, căn cứ địch không được bố phòng chặt chẽ, không có công sự vật cản, tổ chức tuần tra, canh gác còn sơ hở (…)

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 26-1-1960, quân Giải phóng bắt đầu tấn công vào Tua Hai theo hai hướng, mỗi hướng chia làm hai mũi (…) Sau vài giờ chiến đấu, bên ta hoàn toàn làm chủ trận địa (…) Dân công vào chuyển vũ khí ra vùng căn cứ kháng chiến (…) Tổng kết trận đánh: ta tiêu diệt 76 tên địch, bắt rồi thả tại chỗ hơn 400 tên, thu 1.200 súng các loại (…)

Trận Tua Hai 1960 có giá trị như “phát pháo lệnh” cho cao trào Đồng khởi ở Nam bộ, cổ vũ nhân dân vùng dậy đấu tranh.


(Nguồn: trang
qdnd.vn và trang baoapbac.vn)