Anh hùng Bùi Đức Sơn
Bùi Đức Sơn sinh năm 1948, dân tộc Kinh, quê ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nhập ngũ tháng 5 năm 1965 (…) Từ năm 1965 đến năm 1971 (…) đánh 50 trận, trận nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ (…) đã diệt 70 tên địch (có 41 tên Mỹ), bắn rơi một trực thăng (…)

Ngày 7/2/1966 (…) tham gia trận Chợ Cát, diệt 12 tên Mỹ, bắn rơi một trực thăng, bị thương vẫn tiếp tục chiến đấu (…)

Ngày 17/12/1968 (…) làm y tá (…) ở An Định, vừa cấp cứu thương binh vừa chiến đấu, diệt 9 tên địch. Khi đơn vị rút, Bùi Đức Sơn ở lại với thương binh (…) một mình diệt thêm 3 tên nữa (…) nổ lựu đạn khói để che mắt địch (…) cõng một thương binh ra nơi an toàn (…)

Đêm 29/8/1970 (…) làm đại đội trưởng (…) đánh cứ điểm ở Kiến An. Khi gần tới vị trí chiến đấu, phát hiện có địch phục kích (…) để đơn vị tạm dừng ở ngoài, tự bò vào kiểm tra lại tình hình (…) Kết quả thắng lợi, tiêu diệt khoảng hai trung đội địch (…)

Bùi Đức Sơn được tặng thưởng 4 huân chương Chiến công, 7 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ, 3 lần danh hiệu Chiến sĩ Thi đua. Ngày 20/9/1971 (…) được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.


(Nguồn: trang
quansuvn.net)