Trần Viết Sừ, “Một thời kỷ niệm”
Mỗi khi xem những hình này
Bâng khuâng lại nhớ những ngày xa xưa
Cái thời dãi nắng dầm mưa
Cái thời tiếng trống sớm trưa rộn ràng
Cái thời đồng ruộng mênh mang
Cánh cò bay lả chiều vàng ven đê
Cái thời sớm tối đi về
Tính công ghi điểm chẳng hề quan tâm
Cái thời thóc lúa đầy sân
Của Hợp Tác Xã chẳng cần ai trông
Cái thời tất cả cộng đồng
Đói no chia sẻ mà không tính gì
Cái thời chung mục đích - Vì
Giải phóng đất nước - việc chi cũng làm
Cái thời ít có quan tham
Ít có tình trạng trái ngang ngược đời
Cái thời xưa ấy tuyệt vời
Đói nghèo nhưng vẫn rạng ngời tình thương
Cái thời ý chí kiên cường
Khó khăn vẫn vững trên đường đấu tranh
Cái thời chẳng tiếc tuổi xanh
Hy sinh tất cả quyết dành tự do
Cái thời dù nhỏ hay to
Đều muốn hạnh phúc được cho mọi người
Cái thời đói khổ vẫn cười
Vẫn vui vẫn hát người người thương nhau
Cái thời sống có trước sau
Vô tư giúp đỡ lẫn nhau nghĩa tình
Cái thời sống chẳng riêng mình
Vì nghĩa - chấp nhận hy sinh cả đời
Cái thời xưa ấy tuyệt vời
Cái thời xưa ấy cả đời khó quên.


Ngày 23/3/2020