Bốn trận Tầm Vu (Cần Thơ), 1946-1948
Tầm Vu nằm trên địa bàn xã Thạnh Xuân (xưa thuộc Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Hậu Giang) (…)

Trận thứ nhất diễn ra ngày 20/1/1946. Trong trận này, một đơn vị nhỏ do Nguyễn Đăng chỉ huy đã diệt một xe Jeep trên lộ Tầm Vu (nay là quốc lộ 61, đoạn gần cầu Tầm Vu), làm chết bốn quân Pháp, trong đó có viên Đại tá Dessert (…)

Trận thứ hai diễn ra ngày 12/11/1946, do lực lượng vũ trang Cần Thơ thực hiện, cũng xảy ra trên lộ Tầm Vu. Trong trận này, ba xe quân sự của Pháp bị thiêu cháy, hơn 60 lính lê-dương bị tiêu diệt, toàn bộ vũ khí bị tịch thu (…)

Trận thứ ba diễn ra ngày 3/5/1947, cũng trên lộ Tầm Vu. Trận này, quân kháng chiến tiêu diệt sáu xe quân sự (mỗi xe chở chừng 20 lính Pháp), thu nhiều súng đạn, đặc biệt có tới 8 khẩu đại liên. Bài hát “Tầm Vu” ra đời sau chiến thắng này (…)

Trận thứ tư diễn ra ngày 19/4/1948, cũng trên lộ Tầm Vu. Bộ đội chủ lực Khu 4 chặn đánh một đoàn xe quân sự của Pháp, tiêu diệt hơn 100 tên (có một đại úy), 14 xe vận tải quân sự, phá hủy và tịch thu nhiều súng đạn, quân trang quân dụng. Đặc biệt, ta tịch thu được một khẩu pháo 105 ly (…)

Chi tiết trận Tầm Vu thứ tư: Các đêm 12, 13, ta bắn pháo 81 ly vào đồn điền Bảy Ngàn (…) Ngày 14, 15, 16 ta kéo quân ra đóng tại rạch Láng Hầm (…) Để lừa địch, trong ngày 16 ta rút quân, đến chiều ngày 18 ta trở lại đóng quân rất êm. Sáng 19, một đoàn xe 18 chiếc của địch từ Cần Thơ vào Cái Tắc đi Rạch Gòi. Ta quyết định lúc chúng trở về mới đánh và bí mật áp sát lộ Tầm Vu. Lúc 14 giờ, địch lọt vào trận địa phục kích, quân ta nổ địa lôi rồi đánh tới tấp, tiêu diệt 14 xe, chỉ có hai chiếc nồi đồng (?) và hai xe đi sau chạy thoát về Rạch Gòi. Bộ đội tiêu diệt khoảng 100 tên địch (có một đại úy), bắt sống 80 tên, tịch thu gần 200 súng các loại, đặc biệt là có một khẩu đại bác 105 ly (…)


(Nguồn: trang
vi.wikipedia.org và trang baohaugiang.com.vn)