Phạm Tuyên, “Bám biển quê hương” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.