Lê Trọng Dự, “Thế hệ chúng tôi”
Thế hệ chúng tôi lớn lên trong thời chiến
Đất nước: biển trời, sông núi tạm chia đôi
Tiền tuyến, hậu phương bom đạn nổ vang trời
Thế hệ chúng tôi nhịn đói, đội mũ rơm đi học

Chúng tôi lớn lên trong gian lao, cực nhọc
Trai tráng tòng quân ôm súng lên đường
Phụ nữ, người già, trẻ nhỏ ở hậu phương
Sản xuất, tăng gia góp lương cho tiền tuyến

Bao liệt sỹ, anh hùng hy sinh trong cuộc chiến
Dâng hiến máu xương vì độc lập, tự do
Mỹ cút, ngụy nhào như nguyện ước Bác Hồ
Thế hệ chúng tôi nhiều người ra đi, ra đi mãi mãi

Chúng tôi trở về nhưng nhiều người ở lại
Đánh đuổi giặc Khơ-me và bành trướng Bắc Kinh
Lại có những người tiếp tục phải hy sinh
Dâng hiến tuổi xuân vì Quê hương, Đất nước

Chúng tôi trở lại trường như khi xưa thầm ước
Rồi trở thành những kỹ sư, bác sỹ, giáo viên
Có mặt trên tuyến đầu ở khắp mọi miền
Xây dựng cho Đất nước, Quê hương mỗi ngày thêm giầu đẹp

Thế hệ chúng tôi giờ nhường cho thế hệ sau kế tiếp
Giờ thích ngao du, thăm đồng đội bạn bè
Dù ở đâu chúng tôi vẫn lắng nghe
Tổ quốc gọi lại sẵn sàng lên đường đánh giặc.