Chiến tranh là bất hạnh.

Nhưng khi chiến tranh có mục đích cao cả, chiến sĩ chiến đấu anh dũng, hậu phương dốc lòng ủng hộ tiền tuyến, kết quả là thắng lợi bất chấp khó khăn vô vàn, thì nhìn lại quá khứ, người ta cảm thấy trên hết là một niềm tự hào.

Còn khi tiến hành chiến tranh mà bị thế giới lên án, bị chính nhân dân mình phản đối, kết quả là thất bại, thì tất nhiên cái nhìn lại quá khứ nó phải khác.

(Thu Tứ)Lê Khả Phiêu, “Quá khứ đối với chúng tôi”
“Cuộc kháng chiến (…) mà chúng tôi đã phải tiến hành (…) là giành độc lập (…) thống nhất Tổ quốc (…) Cho nên đối với chúng tôi, quá khứ không phải trang sử đen tối, đau buồn và bất hạnh”.


(Lời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói với Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào dịp Clinton qua thăm Việt Nam tháng 11 năm 2000)