Nghĩ thêm: Tắm không phải chỉ là xối nước, mà còn là thoa xà-phòng, kỳ cọ… Phải thực sự “ra tay”, dùng cả “hóa chất” nữa, thì thân thể mới sạch được.

Nghĩ nữa: Không được quên tắm phía trên, nhưng cũng không được bỏ tắm phía dưới. Vì không phải hễ trên sạch thì dưới tự nhiên sạch. Đâu cũng phải tắm và đâu cũng phải xà-phòng, kỳ cọ…

Nhưng mà tại sao phải tắm?

Vì cái công việc của mình nó đòi hỏi phải kêu gọi mọi người giữ vệ sinh tốt. Mình giữ chưa tốt, có cố kêu to mấy, tiếng cũng vẫn bị khó nghe!

(Thu Tứ)Lê Khả Phiêu, “Tắm từ trên đầu xuống”
Tắm gội phải từ trên đầu xuống chứ không phải từ ngang thắt lưng.


(Lời cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong dịp triển khai Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 ngày 2/2/1999)