Thuận Yến, “Người về thăm quê” (QP)Xin bấm vào đây để nghe.