Thuận Yến, “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ” (KP)Xin bấm vào đây để nghe.