Bùi Đình Hạc, Nguyễn Văn TrỗiXin bấm vào đây để xem.