Huy Thục, “Cô gái Pa-kô” (BV)Xin bấm vào đây để nghe.