Hát xẩm, “Chợ Đồng Xuân” (XH, TN)Xin bấm vào đây để nghe.