Lưu Vĩnh Xiêm, “Nhớ các anh”
Ngày toàn thắng ta cùng ôn lại
Nhớ bao người dầu dãi gió sương
Tuổi xuân gửi lại chiến trường
Nhìn mộ nhớ bạn trên đường năm xưa

Trận bom Mỹ như vừa mới đó
Máu các anh nhuộm đỏ rừng già
Xương tan thịt nát quanh ta
Thương ai nước mắt nhạt nhòa đó đây

Sẵn tăng võng xác thây bó lại
Tên tuổi anh nhờ cậy lọ này
Nấm mồ sườn dốc chiều nay
Các anh an giấc, gió lay xạc xào

Ôi đau quá nao nao trong dạ
Chia tay nhau đôi ngả âm dương
Chúng tôi vào tiếp chiến trường
Các anh ở lại khói sương phủ mờ

Đất nước mình bây giờ đổi mới
Nhớ các anh phơi phới tuổi xuân
Hy sinh chẳng chút ngại ngần
Để cho Đất Mẹ muôn phần đẹp tươi.