Trận Chà Là (Cà Mau) 23-24/11/1963
Cứ điểm Chà Là (…) khống chế vùng tam giác ba huyện Cái Nước, Ðầm Dơi, Năm Căn (…) Địch đóng ở đây trên 300 tên, gồm một đại đội chủ lực thuộc trung đoàn 32, sư 21 ngụy, và một đại đội bảo an hỗn hợp. Cứ điểm được xây dựng kiên cố, có tường bao quanh, nhiều tháp canh, ụ chiến đấu, bên ngoài có nhiều lớp hàng rào thép gai, bãi mìn.

Ðúng nửa đêm ngày 23/11/1963, trận tấn công vào cứ điểm Chà Là bắt đầu. Tiểu đoàn U Minh tấn công vào mục tiêu chính, tiểu đoàn 306 đánh đồn Giá Ngự gần đó và cùng lực lượng địa phương chờ đánh viện. Chỉ sau ba giờ chiến đấu, ta tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Chà Là, đánh thiệt hại nặng đồn Giá Ngự, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch.

Ngày 24, vào lúc 8 giờ sáng, tám chiếc máy bay B-26 tới ném bom, sau đó địch cho trực thăng đổ quân xuống khu vực (…) Ta bắn rơi một B-26, một trực thăng vũ trang HU-1A và ba trực thăng CH-47 chở đầy quân ngụy.

Buổi trưa, địch lại thả bom, bắn phá, rồi trực thăng vận quân lần thứ hai. Một số máy bay bị bắn rơi. Quân ngụy xuống cách trận địa khoảng một cây số rồi lội đồng tiến về phía ta, nhưng bị tiêu hao nặng, phải chôn chân giữa đồng lúa.

Ðến 17 giờ chiều, sau khi tái diễn thả bom, bắn phá, địch đổ quân lần thứ ba, lần này dùng C-47 thả một tiểu đoàn dù. Ta bắn rơi hai chiếc còn đầy lính. Những tên nhảy dù xuống tới đất thì bị tiểu đoàn 306 và địa phương quân huyện Cái Nước chực sẵn đánh tơi tả.

Tổng kết, lực lượng ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 1.000 tên địch, bắn rơi 19 máy bay.


(Nguồn: trang
baocamau.com.vn)