Hồ Bắc, “Ca ngợi Tổ quốc” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.