Nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930 tại xóm Trại Đồng, xã Tán Thuật (nay là thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) (…) tham gia hoạt động du kích trong phong trào cách mạng ở địa phương (…) được kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi (…)

Bà đã lập nhiều thành tích trong việc tranh thủ nhân dân, xây dựng lực lượng (…) được bầu làm trung đội phó rồi trung đội trưởng trung đội nữ du kích xã (…) lập nhiều chiến công trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chiến trường địch hậu.

Tháng 4/1950 (…) Nguyễn Thị Chiên bị địch bắt tại làng Rặng Thông (Cầu Trục, Kiến Xương). Sau hơn ba tháng giam cầm, tra tấn, do không xác định được bà là du kích, cuối cùng giặc thả bà ra (…)

Nguyễn Thị Chiên tiếp tục hoạt động (…) Tháng 10/1951, trong trận phục kích đánh địch trên đường 39, đơn vị của bà phối hợp với bộ đội địa phương tiêu diệt và bắt sống một trung đội địch, tịch thu toàn bộ vũ khí. Riêng bà bắn bị thương một số và bắt sống ba tên. Trong trận phục kích cuối năm 1951 (…) Nguyễn Thị Chiên (…) tay không bắt được một tên quan hai Pháp (…) Đầu năm 1952, trong trận đánh vào bốt An Bồi (…) bà lại lập thành tích xuất sắc (…)

Năm 1952, Nguyễn Thị Chiên (…) được chọn đi báo cáo điển hình tại đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất tổ chức ở Việt Bắc (từ 30/4 đến 6/5/1952) (…) được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một khẩu súng lục (…) được bầu là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, khi ấy bà mới 22 tuổi.


(Nguồn: trang
baothaibinh.com.vn)