Chiến dịch Plây Me (19/10 – 26/11/1965)
Tháng 9-1965, sau đợt hoạt động mạnh của ta ở khu vực Đắc Tô (Kon Tum) và Đức Cơ (Gia Lai), Bộ chỉ huy Mỹ điều sư đoàn kỵ binh không vận số 1 và một lữ đoàn dù thuộc sư đoàn 101 lên trấn giữ An Khê (Gia Lai), hòng đối phó với các cuộc tiến công của ta ở Tây Nguyên. Trong khi đó, quân ngụy thành lập biệt khu 24 gồm hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai và chuyển giao cho quân Mỹ đảm nhiệm tác chiến chủ yếu trên chiến trường Tây Nguyên.

Đầu tháng 10-1965, Bộ tư lệnh Mặt trận B3 (Tây Nguyên) quyết định mở chiến dịch Plây Me. Bộ chỉ huy chiến dịch do thiếu tướng Chu Huy Mân làm tư lệnh kiêm chính ủy.

Phạm vi chiến dịch rộng khoảng 16.000 km vuông, từ khu vực Bầu Cạn - Plây Me đến Đức Cơ - Ia Đrăng thuộc tỉnh Gia Lai.

Lực lượng ta có ba trung đoàn bộ binh (320, 33 và 66), tiểu đoàn đặc công 952, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7mm và lực lượng vũ trang địa phương.

Lực lượng địch trên địa bàn chiến dịch có hai lữ đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, một chiến đoàn dù, một chiến đoàn thiết giáp quân đội Sài Gòn và một trung đoàn quân đội Nam Triều Tiên, có pháo binh, máy bay, kể cả B-52.

Bộ tư lệnh chiến dịch xác định phương châm tác chiến là vây điểm, đánh viện, đánh quân ngụy trước, sau đó kéo quân Mỹ đi sâu vào vùng rừng núi hiểm trở để tiêu diệt.

Chiến dịch diễn ra với hai đợt chiến đấu:

Đợt 1, từ ngày 19 đến ngày 29-10, ta thực hiện vây điểm diệt viện, tiến công đồn Chư Ho và bao vây đồn Plây Me, cách Plây-cu 30km, buộc quân ngụy đưa lực lượng từ Plây-cu đến giải tỏa, bị ta phục kích đánh thiệt hại nặng.

Đợt 2, từ ngày 10 đến ngày 26-11-1965, ta nghi binh kéo quân Mỹ đến thung lũng Ia Đrăng để đánh trận then chốt. Tại đây, ta tiêu diệt tiểu đoàn 2, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn kỵ binh không vận số 3, kết thúc chiến dịch.

Kết quả, ta loại khỏi chiến đấu 2.974 địch, trong đó có 1700 lính Mỹ, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay.


(Nguồn: trang
baobinhphuoc.com.vn)