Nguyễn Tài Tuệ, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”Xin bấm vào đây để nghe.