Lưu Hữu Phước, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”Xin bấm vào đây để nghe.