Chiến dịch Ba Gia (28/5/1965 - 20/7/1965)
Chiến dịch Ba Gia diễn ra từ ngày 28-5 đến 20-7-1965, chia làm 3 đợt, trên địa bàn các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thị xã Quảng Ngãi (…) Trận đánh ở Ba Gia (Sơn Tịnh) từ ngày 29 đến ngày 31-5 là quan trọng nhất (…) Thắng lợi của chiến dịch góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (…)

Trận Ba Gia

Cứ điểm Ba Gia (Gò Cao) nằm ở phía tây huyện Sơn Tịnh (…)

Đêm 28 rạng sáng 29/5/1965, lực lượng vũ trang địa phương huyện Sơn Tịnh tiến công vào hai trung đội dân vệ ở “ấp chiến lược” Diên Niên và một trung đội cộng hòa đóng ở xã Tịnh Sơn (…) Quân địch ở hai nơi này bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ngày 29, lúc 6 giờ 45 phút, địch cho một đại đội của tiểu đoàn 1 (trung đoàn 51) ở Gò Cao ra thăm dò, bị ta phục kích, diệt một trung đội (…)

10 giờ 40 phút, đại bộ phận của tiểu đoàn 1 kéo xuống tiếp viện (…) Quân ta bất ngờ xuất kích đánh vào sau lưng đội hình địch (…) Sau 5 giờ chiến đấu, ta tiêu diệt và làm bị thương 270 tên địch (có 2 cố vấn Mỹ), bắt sống 217 tên trong đó khoảng 100 tên do nhân dân địa phương bắt (…)

Địch vội vã tổ chức một chiến đoàn gồm tiểu đoàn 2 (trung đoàn 51), một tiểu đoàn biệt động quân và một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đi hành quân giải tỏa áp lực quanh Gò Cao (…)

Ngày 30/5/1965, từ thị xã Quảng Ngãi, chiến đoàn địch kéo lên xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) (…)

14 giờ 40 phút, tiểu đoàn biệt động ngụy lên chiếm điểm cao Chóp Nón, bị các lực lượng ta bao vây, tiêu diệt. Tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy cũng bị tiến công, phải dừng lại ở Phước Lộc.

15 giờ 28 phút, hỏa lực ta tập trung bắn dồn dập vào Phước Lộc. Địch dựa vào giao thông hào sẵn có để chống cự. Máy bay địch đến bắn phá, cứu nguy cho bộ binh của chúng nhưng không hiệu quả.

17 giờ, tiểu đoàn thủy quân lục chiến bị quân ta tiêu diệt gần hết, tiểu đoàn 2 cũng bị thiệt hại nặng.

Mờ sáng 31/5/1965, bộ đội ta tập kích dứt điểm (…)

Toàn bộ chiến đoàn hỗn hợp ngụy bị xóa sổ.


(Nguồn: trang
thuvienlichsu.com và trang bato.quangngai.gov.vn)