“Cõng rắn cắn gà nhà”!

Nhưng “rắn” lại bị “gà nhà” mổ đau đến nỗi phải “bò sát” ra gấp, khổ thân “tôi”!

À này, “các ông Mỹ” đông đảo thế, hỏa lực kinh khủng thế, mà có phải đã làm việc một mình đâu. Nào gần 70.000 quân chư hầu, nào 900.000 quân “Việt Nam Cộng hòa”. “Gà nhà” dữ chưa từng có!

Cái 300 tỉ đô quãng ấy, hình như nó đâu vào khoảng 900 tỉ đô năm 2019. Tiếc ơi là tiếc.

(Thu Tứ)Nguyễn Văn Thiệu, “Các ông đã thất bại...”
“Mỹ đã yêu cầu chúng ta thực hiện điều không thể làm được. Vì vậy, tôi đã bảo họ: Các ông đòi hỏi chúng tôi làm điều mà các ông đã thất bại với nửa triệu binh lính tinh nhuệ và sĩ quan có tài, với gần 300 tỷ đô-la chi phí trong sáu năm trời”.


(Trích diễn văn từ chức ngày 21-4-1975 của Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống “Việt Nam Cộng hòa”)