Trần Lương Cường, “Tháng tư về”
Ba mươi tháng tư về rồi
Mẹ còn ngồi đợi con ơi mau về
Bốn lăm năm rồi đó nghe
Đi mô mà chẳng ghé về mẹ thăm
Bao mùa lúa bấy mùa trăng
Lúa còn vàng hạt và trăng còn tròn
Là mẹ còn đợi còn mong
Mong mênh hy vọng mẹ còn gặp con
Bao lần trăng khuyết trăng tròn
Lần tay mẹ đếm ngày con xa nhà
Mẹ ơi ngày tháng năm qua
Thân con đã hóa thành hoa lá rồi
Thân con nằm lại núi đồi
Thân con nằm giữa biển trời quê hương
Bao sợi nhớ bấy sợi thương
Âm dương cách trở vấn vương cõi lòng
Đôi mắt ngấn lệ lưng tròng
Biết không về được vẫn mong con hoài.


Quảng Trị 21/2/2020