Hoàng Vân, “Quảng Bình quê ta ơi” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.