Lưu Trọng Ninh, Ngã ba Đồng LộcXin bấm vào đây để xem.