Nguyễn Văn Tý, “Dáng đứng Bến Tre” (NY)Xin bấm vào đây để nghe.