Phương Nam, “Rừng xanh vang tiếng ta lư” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.