Phim tài liệu, Hà Nội - Điện Biên Phủ trên khôngXin bấm vào đây để xem.