Tường Vy, “Phi đội ta xuất kích” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.