“Anh hùng Nguyễn Văn Bảy”
Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) sinh tại huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp), là một trong mười chín phi công đạt cấp “Ách” (hạ từ năm máy bay địch trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ.

Từ năm 1965 đến năm 1968, Nguyễn Văn Bảy lái Mig-17, bắn hạ tổng cộng bảy máy bay Mỹ. Cụ thể như sau:

Ngày 24/6/1966 (…) Võ Nhai (Bắc Thái) (…) một chiếc F-4.

Ngày 29/6/1966 (…) Việt Trì (Vĩnh Phú) (…) một chiếc F-105 (*)

Ngày 29/6/1966 (…) kho xăng Đức Giang (Hà Nội) (…) một chiếc F-105.

Ngày 5/9/1966 (…) Cầu Giẽ - Phủ Lý (…) một chiếc F-8.

Ngày 16/9/1966 (…) Chí Linh (Hải Dương) (…) một chiếc F-4.

Ngày 24/4/1967 (…) Kiến An (Hải Phòng) (…) một chiếc F-8 và một chiếc F-4.


(Nguồn: trang
vi.wikipedia.org)_________
(*) Không thấy ghi loại máy bay bị bắn rơi. Đoán là F-105 vì ở đoạn trên có nói là NVB bắn rơi hai F-105.